Shkolla e muzikës dhe Artit “Misbah&Friends”

Shkolla e muzikës dhe Artit “Misbah&Friends”

Si të aplikoni për vitin shkollor 2016-2017

Shkolla “Misbah&Friends” ju ofron formën e aplikacionit për
regjistrim në vitin shkollore 2016-2017.

Pasi të keni lexuar mbi Programet dhe Departamentet që ofron Shkolla‘Misbah&Friends” mund të aplikoni direkt përmes Web faqës sonë.

Ju lutemi që aplikacioni të përbëj informata të sakta dhe të jetë i plotësuar mundësisht me informatat bazë.

Ju sigurojmë se fëmijëve do të ju ofrohet arsimim cilësor.

Per pyetje eventuale mund ta kontaktoni zyrën e Administratës:

e-mail:
[email protected], [email protected],

Tel:
038/753-888
mob: 044/522-923
mob: 049/522-922

Apliko online

Prapa