Antigona Selmani

-2007 -  Shkolla e mesme "Gjin Gazulli" ne Prishtinë
  
-2010 -  Diplomohet në Faluktetin e Arteve në Prishtinë

-2009  - Çmimi i pare .Ekspozita ndërkombëtare" çmimi Muslim Mulliqi"- Galeria e Arteve Prishtinë.

-2010 - Ekspozita kolektive "Salloni vjeshtor"-Gjilan

-2010 - Ekspozita kolektive "Europe,europe"Prishtinë

Prapa