Forma për aplikim

Shkolla e muzikës dhe Artit  “Misbah&Friends”

Si të aplikoni për vitin shkollor  2020-2021

Shkolla “Misbah&Friends” ju ofron formën e aplikacionit për regjistrim në vitin shkollore 2020-2021.

Pasi të keni lexuar mbi Programet dhe Departamentet që ofron Shkolla ‘Misbah&Friends” mund të aplikoni direkt përmes Web faqës sonë.

Ju lutemi që aplikacioni të përbëj informata të sakta dhe të jetë i plotësuar mundësisht me informatat bazë.

Ju sigurojmë se fëmijëve do të ju ofrohet arsimim cilësor.

Per pyetje eventuale mund ta kontaktoni zyrën e Administratës:

e-mail:
[email protected], [email protected],

Tel:
   038/753-888
mob:  044/522-923
mob:  049/522-922 

Po Jo Po Jo Po Jo