Orari dhe çmimet

Instrumente:


Mësimi për instrument mbahet 2 herë në javë, orë intensive. Varësisht nga vendet e lira tek mësimdhënësi i përzgjedhur, orarin mundohemi ta përshtatim me orarin  e fëmijëve në shkollë, ose me kërkesën e prindërve për orar të caktuar.

45 min - 2 herë në javë…………………………125 Euro për muaj

Orari per lendet ne instrumente, nga ora 8:00 -20:00


Kopsht Muzikor:


Me përkujdesje të veçantë, kopshti muzikorë do të ofrojë mesimim 2 herë në javë 90 min. Kopshti muzikorë ofron 3 orare të ndryshme gjatë ditës.

90 min .............................................................................45 Euro për muaj

Grup Moshat 5-7

Kor:


Mësimi në lëndën Kor mbahet 2 herë në javë, orë grupore. Për arsye të ushtrimeve intensive në grup dhe individualisht, prindërit do të informohen paraprakisht për kohë zgjatjen e orarit. Kori do të ofrojë 4 grupe, me grupmosha të ndryshme. Ju lutemi shihni në tabelë oraret në bazë të  grup moshave.

60-120 min- 2 herë në javë….......................15  Euro për muaj

E hene -enjeteE marte- premte
12:00-14:0012:00-14:00
14:00-16:0014:00-16:00


Balet:  


Mësimi në lëndën e baletit mbahet 2 dhe 3 herë në javë, orë grupore. Orari do tu përshtatet moshës së fëmijëve. Do të jenë në dispozicion grupe dhe orare të ndryshme gjatë javës. Ju lutemi shihni në tabele dhe zgjidheni  orarin e përshtatshëm për ju.

60 - 2 herë në javë….......................40  Euro për muaj

Grupet 2 here ne jave

E hene-enjeteE marte-premte
10:00-11:00, 18:00-19:0010:00-11:00, 18:00-19:00


Arti Figurativ:


Mësimi në lëndën Art Figurativ, mbahet 2 herë në javë. Do të ketë orë grupore dhe individuale. Për orët grupore me grup mosha të caktuara- shihni tabelën. Orët individuale caktohen  në bashkëpunim me mësimdhënësin dhe orarin e lirë të klasës. Kohëzgjatja e orëve varet nga mosha e fëmijëve.

Ju lutemi shihni në tabelë dhe zgjidheni orarin e përshtatshëm për ju.

Orët grupore....…………………………….65 Euro  për muaj

Orët individuale- mësim intensiv..…..........125  Euro për muaj


E hene-enjeteE marte-premte
10:00-12:00-moshat e reja10:00-13:00- te avancuar
13:00-15:00-te avancuar14:00-16:00- moshat e reja