Art figurativ

Mirë se vini në botën e ngjyrave

Vijimi i programit të artit figurativë, u jep shansin  fëmijëve të eksplorojnë mbi lloje të ndryshme vizatimi, ngjyrosje dhe stile të skulpturës, duke ju ofruar edhe  njohuri mbi historinë e artit. Programi i artit figurativ përgatitë nxënësit për karrierë artistike dhe zhvillim të aftësive krijuese. Nxënësit që donë të zhvillojnë kreativitetin dhe aftësitë artistike të tyre, janë të mirëseardhur të vijojnë të gjitha nivelet e këtij programi. Ata do të njoftohen me teknika unike të vizatimit dhe shumëllojshmërinë e disiplinave.

Për të kompletuar me sukses këtë program gjatë shkollimit, nxënësit do të kenë mundësinë të punojnë me artist të ndryshme, eksplorojnë në industrinë e artit, punojnë në natyrë si dhe  të ekspozojnë punimet e tyre në galeritë e artit.

Grup Moshat 4-7 vjeç, 7-10 vjeç, 8-11 vjeç, 11-14 vjeç.